Tỉ giá Mua Hộ: 1¥ = 3,635 - Tỉ giá TTH: 1¥ = 3,570

Chính sách

CHÍNH SÁCH LƯU KHO HÀNG HÓA TẠI VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH LƯU KHO HÀNG HÓA TẠI VIỆT NAM

"Lưu kho hàng hóa" là chính sách dành cho tất cả khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của GIANG ...

Quy định tính phí với mặt hàng cồng kềnh

Quy định tính phí với mặt hàng cồng kềnh

Để khách hàng theo dõi được chính xác cân nặng của kiện hàng, GIANG HUY xin gửi tới quý khách hàng chính sách đối với ...