TRUYỀN THUYẾT VỀ NGÀY LỄ ĐỘC THÂN 11/11


“𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭” 𝐯𝐞̂̀ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 Đ𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐡𝐚̂𝐧 𝟏𝟏/𝟏𝟏


             Ngày lễ độc thân 11/11 hay còn có nhiều tên gọi khác như “Ngày Quang Côn”, “Ngày Song Thập Nhất”... là một ngày lễ bắt nguồn từ Trung Quốc. Đây vốn không phải là một ngày lễ truyền thống của người dân Trung Hoa, cũng không phải là một lễ hội du nhập từ văn hóa Phương Tây mà là một lễ hội tự phát mang tính giải trí của giới trẻ. Ngày 11/11 được viết bằng 4 nét gạch, trong tiếng Ả Rập tượng tưng cho 4 cây gậy, ám chỉ sự lẻ loi, cô đơn của những người độc thân.


             𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 11.11, 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ đ𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡𝑢̣ 𝑡𝑎̣̂𝑝, 𝑎̆𝑛 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑣𝑢𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖, 𝑐𝑎 ℎ𝑎́𝑡… đ𝑒̂̉ 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 đ𝑖 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑜̂ đ𝑜̛𝑛 𝑙𝑎̣𝑐 𝑙𝑜̃𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎, đ𝑎̂𝑦 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑖̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑎̆́𝑚 𝑡ℎ𝑎̉ 𝑔𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑢̛𝑢 đ𝑎̃𝑖 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛. 𝐵𝑎̆́𝑡 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑜̉𝑎 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑎̂𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜́ 𝑐𝑜́ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 11 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 11 𝑙𝑎̀ “𝑁𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑎̂𝑛” 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑛𝑜́ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ “𝑁𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑎̆́𝑚” 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝐶ℎ𝑎̂𝑢 𝐴́, 𝑠𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝐹𝑟𝑖𝑑𝑎𝑦, 𝑀𝑜𝑛𝑑𝑎𝑦 𝐶𝑦𝑏𝑒𝑟 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑇𝑎̂𝑦.      𝐓𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐮̉𝐚 “𝐝𝐚̂𝐧 𝐅𝐀” đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐬𝐚̆́𝐦 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐀́:


         Ngày 11.11 sẽ không thể trở thành “Ngày hội mua sắm” lớn nhất Châu Á nếu thiếu bàn tay của tỷ phú Jack Ma, người sáng lập nên trang thương mại điện tử triệu đô Alibaba (Taobao,1688,Tmall trực thuộc Ali ) Ngay từ những ngày đầu tạo nên “đế chế” Alibaba, tỷ phú Jack Ma đã xây dựng ý tưởng thực hiện những chương trình khuyến mãi mua sắm vào các ngày lễ. Và để thực hiện kế hoạch này, ông đã bắt đầu từ ngày 11.11 - Ngày độc thân.
        Đ𝑖𝑒̂̉𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ, 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑇𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑎̀ 𝑇𝑎𝑜𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 30-50% 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎́ 𝑔𝑜̂́𝑐. 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑚𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑠𝑜̂́𝑐 đ𝑒̂́𝑛 95% 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̣𝑛. 𝑉𝑜̂́𝑛 𝑑𝑖̃ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑇𝑎𝑜𝑏𝑎𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑇𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑐𝑎𝑜, 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛𝑒̂𝑛 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑢́𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑠𝑢̛̣ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐, 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐.
        Đ𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑇𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑎̀ 𝑇𝑎𝑜𝑏𝑎𝑜 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑒̂̃ đ𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 11/11, 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑠𝑎̆𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎́ ℎ𝑜̛̀𝑖.𝐿𝑒̂̃ đ𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 11/11 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑖́𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑚𝑢𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑔 đ𝑜̛̣𝑖. 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑠𝑎̆𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑜̉ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑖́ 𝑣𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔. Đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑢̛𝑢 đ𝑎̃𝑖 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑘𝑒̂𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑖 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑦.


   


       𝐵𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ đ𝑜́, 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝐴𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠, 𝑁𝑖𝑘𝑒, 𝑍𝑎𝑟𝑎, 𝐻&𝑀… 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑖́𝑛 đ𝑜̂̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑡𝑜̛́𝑖.


GiangHuy Logistics 𝗿𝗮̂́𝘁 𝘃𝘂𝗶 𝗺𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗶 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗱𝗶̣𝗽 𝗦𝗮𝗹𝗲 𝗢𝗳𝗳 𝟭𝟭/𝟭𝟭.


____________________________________________________

Công Ty TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIANG HUY - Nhập hàng Trung Quốc nhanh chóng - Uy tín - Chất lượng.
Hotline: 19003304
Email: cskh@gianghuy.com
Website: gianghuy.com
Livechat : https://gianghuy.com
Fanpage : https://m.me/gianghuycompany
#Văn_phòng:
- Cao Lộc, Lạng Sơn.
- Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

#phuongthao