Tỉ giá Mua Hộ: 1¥ = 3,590 - Tỉ giá TTH: 1¥ = 3,540

Bảng giá

Biểu phí thanh toán hộ taobao, 1688

Biểu phí thanh toán hộ taobao, 1688

Bảng giá vận chuyển ký gửi

Bảng giá vận chuyển ký gửi

Bảng giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa ký gửi với Giang Huy.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC

Bảng giá dịch vụ đặt hàng Trung Quốc thông qua dịch vụ đặt hàng Giang Huy.