Tỉ giá Mua Hộ: 1¥ = 3,680 - Tỉ giá TTH: 1¥ = 3,650

Bảng giá

Bảng giá vận chuyển ký gửi

Bảng giá vận chuyển ký gửi

Bảng giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa ký gửi với Giang Huy.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC

Bảng giá dịch vụ đặt hàng Trung Quốc thông qua dịch vụ đặt hàng Giang Huy.