Giang Huy logistics nhận thanh toán hộ, đổi tệ từ 1 tệ trên tất cả các app mua hàng trung quốc

Giang Huy logistics nhận thanh toán hộ, đổi tệ từ 1 tệ trên tất cả các app mua hàng trung quốc
Luôn sẵn nhiều tệ alipay giá tốt

Nhận thanh toán hộ tất cả các sàn 1688, taobao, tmall, xianyu, pinduoduo…đơn to nhỏ đều nhận

Nhận TTH quét mã Pin/Taobao/uỷ quyền 1688
Xử lý tất cả vấn đề Alipay-支付宝zhifubao

- Mở hạn mức alipay vô cực

- Rút kẹt tiền alipay

- Đổi tiền trung việt 2 chiều

-Thanh toán hộ, Mua-order hộ: taobao, tmall, 1688, pin duoduo (拼多多), xianyu (sencondhand app) .....

- Nạp tệ Alipay (zhifubao-支付宝), wechat,...

- Vận chuyển hàng hóa TQ-VN nhận từ 1 kiện lẻ - hàng nguyên cont, hàng dự án...
Hệ thống kho TQ : Nam Ninh - Bằng Tường

Hệ thống kho VN : Hà Nội - Lạng Sơn

Hotline: 19003304

Email: cskh@gianghuy.com

Website: gianghuy.com

Livechat : https://gianghuy.com