Thông báo vụ việc bên TQ tạm dừng thông quan cửa khẩu Hữu Nghị

Thông báo : 

Ngày 25/11/2021 phía bên chính quyền thành phố Bằng Tường, Sùng Tả, Quảng Tây có công văn gửi các doanh nghiệp TQ và Việt Nam về vụ việc sửa chữa mạng khai báo hải quan cục bộ phía bên Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị. Do vậy, trong quá trình sửa chữa việc thông quan hàng hóa giữa hai nước TQ - VN sẽ bị tạm dừng. Thời gian sửa chữa, khôi phục dự kiến sẽ là 28-74h từ 8h ngày 25/11/2021 hoặc cho tới khi có thông báo mới. 
Do vậy, việc thông quan hàng hóa tại thời điểm này có thể sẽ bị chậm 2-3 ngày, rất mong quý khách hàng thông cảm và lượng thứ vì sự bất tiện này. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Giang Huy.