Tỉ giá Mua Hộ: 1¥ = 3,635 - Tỉ giá TTH: 1¥ = 3,570

Tuyển Dụng

Giang Huy Logistics tuyển dụng nhân sự phòng kinh doanh tháng 10-2022

Giang Huy Logistics tuyển dụng nhân sự phòng kinh doanh tháng 10-2022

Giang Huy Logistics tuyển dụng nhân viên kinh doanh : vị trí nhân viên kinh doanh, số lượng 15 người. Thời hạn nộp hồ ...

Giang Huy Logistics tuyển dụng NVKD Văn Phòng Hà Nội ( 31/7/2022-15/8/2022)

Giang Huy Logistics tuyển dụng NVKD Văn Phòng Hà Nội ( 31/7/2022-15/8/2022)

🎀Giang Huy Logistics tuyển dụng nhân viên kinh doanh : 🏢[ Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội ] 🏨Là một công ty hoạt động ...