Hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm, hàng hóa trên taobao,1688

GIANG HUY – Tìm kiếm hàng trên taobao, 1688 bằng hình ảnh trên web

GIANG HUY – Hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm trên web taobao, 1688 bằng từ khóa

Thông tin ngân hàng

Chủ tài khoản:
GIANG VĂN HUY
Số tài khoản:
04910 0040 7352
Chủ tài khoản:
GIANG VĂN HUY
Số tài khoản:
12101 0686 6666

Chú ý: Ghi nội dung + tên + số điện thoại khi chuyển khoản
Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thanh toán