DAP là gì? Thông tin chi tiết về điều kiện giao hàng DAP Incoterms 2020

Trong lĩnh vực thương mại quốc tế, việc hiểu và áp dụng đúng điều kiện DAP Incoterms 2020 trong quá trình giao nhận hàng hóa là việc làm vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động mua bán diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Vậy DAP là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên trong điều kiện DAP Incoterms là gì? Cùng Giang Huy khám phá bài viết dưới đây để bỏ túi những kiến thức hữu ích nhé!

Term DAP là gì?

Term DAP là tên gọi viết tắt của thuật ngữ “Delivered at Place” có nghĩa là “Giao hàng tại nơi đến”. Đây là một điều kiện giao hàng quan trọng thuộc Incoterms 2020, được áp dụng cho nhiều phương thức vận tải khác nhau trong thương mại quốc tế.

Điều kiện DAP là gì trong Incoterms?
Điều kiện DAP là gì trong hoạt động xuất nhập khẩu?

Nội dung điều kiện DAP là gì? DAP quy định cụ thể các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa. Người bán giao hàng được đặt dưới sự chỉ định của người mua trên phương tiện vận tải và sẵn sàng để bốc dỡ. Trong quá trình đưa hàng hóa điểm đích thỏa thuận trên hợp đồng, mọi rủi ro, mất mát sẽ do người bán chịu trách nhiệm.

Cách thể hiện DAP trên hợp đồng: DAP [nơi đến quy định] Incoterms 2020

Ví dụ: 45 Nguyen Chi Thanh, 5 District, Ho Chi Minh, Viet Nam Incoterms 2020

Quy định về điều kiện DAP – Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng DAP là gì trong hoạt động xuất nhập khẩu? Dưới đây là những quy định chi tiết về phương thức vận tải, chuyển giao rủi ro, chi phí dỡ hàng và nghĩa vụ thông qua trong DAP Incoterms 2020.

Quy định DAP Incoterms 2020
Quy định chi tiết của DAP trong Incoterms 2020

1. Về phương thức vận tải

Điều kiện DAP được sử dụng cho mọi phương thức vận tải như đường thủy, đường bộ, đường hàng không,… và có sự tham gia của đa phương tiện.

2. Chuyển giao hàng hóa rủi ro (Điều kiện DAP – Delivered at Place)

Các bên mua bán nên quy định rõ ràng về địa điểm cụ thể tại nơi đến quy định vì:

 • Thứ nhất, mọi rủi ro về hư hỏng hay mất mát hàng hóa sẽ được chuyển sang cho người mua tại điểm giao hàng.
 • Thứ hai, người bán sẽ chi trả mọi chi phí để vận chuyển hàng đến địa đến tập kết và giao cho người mua.
 • Thứ ba, địa điểm giao hàng chỉ định chính là nơi mà người bán ký kết hợp đồng vận tải để đưa lô hàng đến đó. Vì vậy, người bán sẽ chịu mọi rủi ro và tổn thất phát sinh nếu xảy ra vấn đề gì với hàng hóa trước khi tới địa điểm giao hàng.

3. Chi phí dỡ hàng tại nơi đích

Nếu trong hợp đồng thương mại quốc tế người bán ký kết có bao gồm chi phí dỡ hàng tại nơi đến thì người bán sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí này, trừ khi hai bên mua – bán đã có thỏa thuận về việc người mua sẽ hoàn trả chi phí cho người bán.

4. Nghĩa vụ thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

Trách nhiệm thông quan xuất khẩu/nhập khẩu trong term DAP là gì? Người bán có nghĩa vụ thông quan xuất khẩu hàng hóa (nếu cần thiết). Tuy nhiên, các thủ tục thông quan nhập khẩu, trả thuế hay làm các chi phí thủ tục liên quan thì người bán sẽ không cần phải thực hiện.

Trong trường hợp người mua không thông quan nhập khẩu thanh công, hàng hóa sẽ bị giữ lại ở hải quan tại nước nhập khẩu. Lúc này, người mua sẽ chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát và hư hỏng hàng hóa cho đến khi hàng hóa được chuyển tới 1 địa điểm nằm trong nội địa nước nhập khẩu.

Nghĩa vụ của người bán (Seller) trong điều kiện DAP là gì?

Trong điều kiện DAP, Seller giữ vai trò vô cùng quan trọng. Dưới đây là 10 nghĩa vụ mà người bán cần phải tuân thủ để đảm bảo việc mua bán quốc tế diễn ra thuận lợi, đơn giản và nhanh chóng.

Trách nhiệm của người bán theo DAP là gì?
Trong điều kiện DAP, người bán có trách nhiệm vô cùng quan trọng

A1. Nghĩa vụ chung của người bán

Người bán phải đảm bảo rằng hàng hóa và hóa đơn thương mại được cung cấp phù hợp với điều khoản của hợp đồng mua bán và có đầy đủ các bằng chứng liên quan mà hợp đồng yêu cầu.

Bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi người bán đều phải được trình bày ở dạng chứng từ giấy hoặc văn bản điện tử.

A2. Giao hàng

Người bán thực hiện giao hàng thông qua việc đặt hàng dưới sự quyết định của người mua trên các phương tiện vận chuyển và sẵn sàng dỡ hàng tại điểm đích (nếu có) trong khoảng thời gian đã được quy định.

A3. Chuyển giao rủi ro

Người bán sẽ chịu mọi trách nhiệm về rủi ro có liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo mục A2, ngoại trừ những trường hợp mất mát, hư hỏng được nêu chi tiết ở mục B3.

A4. Vận tải

Người bán sẽ phải chịu mọi chi phí có liên quan đến việc ký kết hợp đồng vận tải để chở hàng hóa đến địa điểm quy định. Trong trường hợp người mua không chỉ định vị trí giao hàng cụ thể thì người bán có thể lựa chọn một địa điểm tại điểm đến sao cho phù hợp với mục đích của mình.

A5. Bảo hiểm

Người bán và người mua không có nghĩa vụ phải ký kết hợp đồng bảo hiểm với nhau.

A6. Chứng từ giao hàng/vận tải

Người bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng từ, hóa đơn cho người mua để họ có thể nhận được hàng và mọi chi phí sẽ do người bán chi trả.

Người bán cung cấp chứng từ, hoá đơn
Người bán cần cung cấp đầy đủ chứng từ, hóa đơn để người mua nhận hàng

A7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a) Thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Người bán phải chi trả mọi chi phí có liên quan đến việc chuẩn bị thủ tục hải quan xuất khẩu/ quá cảnh ở nước thứ ba (nếu có) theo quy định tại nước xuất khẩu/ nước quá cảnh, bao gồm:

 • Chuẩn bị giấy phép xuất khẩu/quá cảnh hàng hóa.
 • Kiểm tra an ninh, giám định hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh.
 • Giấy tờ, thủ tục pháp lý có liên quan khác.

b) Hỗ trợ làm thủ tục nhập khẩu

Người bán phải hỗ trợ người mua làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa khi họ yêu cầu, bao gồm cả việc cung cấp chứng từ, thông tin an ninh và kiểm định hàng hóa được quy định ở quốc gia nhập khẩu.

A8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người bán phải chi trả các chi phí liên quan về kiểm tra hàng hóa như: chất lượng, cân đo,… để giao hàng theo quy định của mục A2. Đồng thời, người bán phải đóng gói và ghi mã hiệu hàng hóa theo phương thức vận chuyển thông thường, trừ khi có yêu cầu cụ thể của người mua về cách đóng gói và ghi mã hiệu.

A9. Phân chia chi phí

Người bán phải chịu:

 • Chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi chúng được giao cho người mua theo mục A2, trừ những khoản do người mua chi trả trong mục B9.
 • Chi phí để cung cấp chứng từ cho người mua theo mục A6 về việc hàng hóa đã được giao.
 • Chi phí làm thủ tục hải quan xuất khẩu/quá cảnh, bao gồm cả việc nộp thuế xuất khẩu và mọi chi phí có liên quan theo mục A7(a).
 • Chi phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ người bán trong việc thu thập các chứng từ và thông tin cần thiết theo mục B7(a) và B5.
 • Chi phí dỡ hàng tại điểm đích nếu như điều này được quy định trong hợp đồng vận chuyển.
Các chi phí người bán phải chịu theo DAP Incoterms là gì?
Những khoản phí người bán cần thanh toán theo điều kiện DAP

A10. Thông báo cho người mua

Người bán cần cung cấp cho người mua những thông tin cần thiết để việc thông quan nhập khẩu diễn ra thuận lợi.

Nghĩa vụ của người mua (Buyer) trong điều kiện DAP là gì?

Giống như người bán, người bán đóng vai trò không thể thiếu trong hoạt động thương mại quốc tế. Dưới đây là những quy định cụ thể về nghĩa vụ của người bán, giúp bạn có được lời giải đáp cho câu hỏi “Nghĩa vụ của Buyer trong điều kiện DAP là gì?”.

B1. Nghĩa vụ chung của người mua

Người mua phải thanh toán đầy đủ tiền hàng đã quy định trong hợp đồng mua bán. Mọi tài liệu được cung cấp bởi người mua đều phải được trình bày ở dạng giấy truyền thống hoặc điện tử, tùy thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên hoặc theo quy định tập quán.

Nghĩa vụ chung của người mua theo điều kiện DAP là gì?
Người mua có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ theo hợp đồng

B2. Nhận hàng

Người mua phải nhận hàng khi hàng hóa được giao theo quy định tại mục A2.

B3. Chuyển giao rủi ro

Người mua phải chịu trách nhiệm về mọi rủi ro có liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng được giao theo mục A2.

Trong trường hợp người mua không thể thực hiện nghĩa vụ của mình liên quan đến thủ tục thông quan nhập khẩu như mục B7 thì sẽ phải chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc mất mát hoặc hỏng hóc hàng hóa trong hợp đồng.

Nếu bên mua không thông báo kịp thời cho người bán theo mục B10, thì người mua sẽ phải chịu toàn bộ rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa kể từ thời điểm giao hàng hoặc ngày cuối cùng trong thời hạn giao hàng theo thỏa thuận ký kết trên hợp đồng

B4. Vận tải

Bên mua không có nghĩa vụ với bên bán về việc ký kết hợp đồng vận tải.

B5. Bảo hiểm

Người bán và người mua không có nghĩa vụ phải ký kết hợp đồng bảo hiểm với nhau.

B6. Bằng chứng của việc giao hàng

Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải được cung cấp ở mục A6.

B7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a) Hỗ trợ thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Khi cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi họ yêu cầu sự giúp đỡ. Người bán sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí khi cung cấp các thông tin – giấy tờ liên quan đến việc thông quan xuất khẩu/quá cảnh ở nước thứ ba (nếu có).

Nghĩa vụ của người bán trong việc thông quan XNK là gì?
Người mua có trách nhiệm hỗ trợ người bán trong việc thông quan xuất khẩu

b) Thông quan nhập khẩu

Trong trường hợp cần thiết, người mua phải thực hiện và chi trả mọi chi phí có liên quan đến việc thông quan hàng hóa được quy định tại nước nhập khẩu, bao gồm:

 • Giấy tờ, thủ tục nhập khẩu.
 • Giám định hàng hóa – kiểm tra an ninh trước khi nhập khẩu.
 • Mọi quy định có liên quan quan đến pháp lý.

B8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người mua không có nghĩa vụ trong việc đóng gói và ghi mã hiệu hàng hóa.

B9. Phân chia chi phí

Người mua phải chịu:

 • Thanh toán mọi chi phí liên quan đến hàng hóa từ thời điểm hàng được giao theo mục A2.
 • Chi trả mọi chi phí cần thiết để dỡ hàng hóa tại địa điểm giao hàng, trừ khi điều này được quy định trong hợp đồng vận tải mà người bán đã ký kết.
 • Hoàn trả toàn bộ chi phí mà người bán đã ghi nhận khi hỗ trợ người mua theo mục A7(b).
 • Thanh toán thuế phí và chi phí làm thủ tục hải quan để nhập khẩu như mục B7(b) (nếu có quy định).
 • Hoàn trả mọi chi phí phát sinh mà người bán đã thanh toán nếu người mua không thực hiện nghĩa vụ theo mục B7 hoặc không thông báo cho người bán như trong mục B10.

B10. Thông báo cho người bán

Khi người mua quyết định về thời gian giao hàng/ điểm đến hoặc điểm nhận hàng tại nơi đích, bạn có nghĩa vụ thông báo đầy đủ cho người bán về điều này.

Sự đổi mới trong điều kiện DAP Incoterms 2020 với Incoterms 2010

DAP Incoterms 2020 so với Incoterms 2010
DAP Incoterms 2020 có gì đổi mới so với Incoterms 2010

Những sự đổi mới trong trong điều kiện DAP là gì? So với Incoterms 2010, DAP Incoterms 2020 đã được điều chỉnh về một số quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua và người bán trong hoạt động thương mại thuốc tế.

 • DAP Incoterms 2020 yêu cầu thời gian giao hàng phải được thể hiện rõ ràng, ví dụ như “trong vòng 15 ngày kể từ ngày tàu cập cảng”, thay vì chỉ đơn thuần nói “trong thời gian hợp lý”.
 • Người bán phải chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc đưa hàng đến điểm đích, trong khi người mua sẽ chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc xếp hàng tại điểm giao hàng.
 • Người mua và người bán được quyền thỏa thuận về cách phân bổ các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa.
 • Incoterms 2020 sử dụng các thuật ngữ chính xác hơn để mô tả các điều kiện giao hàng, giúp tránh hiểu lầm trong quá trình giao dịch.

Áp dụng điều kiện giao hàng DAP như thế nào mới đúng cách?

Để áp dụng điều kiện giao hàng DAP hiệu quả và đúng cách, bạn cần chú ý các điều sau đây:

 • Người bán và người mua cần thỏa thuận cụ thể về điểm đến của hàng hóa và trách nhiệm phân phối tại địa điểm đó.
 • DAP yêu cầu người bán chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển đến địa điểm giao hàng, còn người mua thì phải chịu trách nhiệm về các chi phí sau khi hàng đã được giao thành công.
 • Theo điều kiện DAP, rủi ro sẽ được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng được giao tại điểm đích. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, rủi ro như mất mát, hỏng hóc vẫn có thể xảy ra. Do đó, việc mua bảo hiểm để bảo vệ hàng hóa là cần thiết.
 • Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật.
Áp dụng điều kiện DAP Incoterms 2020
Hướng dẫn áp dụng điều kiện DAP hiệu quả giúp đẩy nhanh hoạt động XNK

Một số điều kiện khác trong Incoterms:

 • Điều kiện DPU trong Incoterms
 • Điều kiện CFR trong Incoterms
 • Điều kiện DDP trong Incoterms

Với những thông tin xoay quanh về điều kiện DAP là gì mà Giang Huy chia sẻ trong bài viết trên đây, hy vọng sẽ giúp ích cho hoạt động giao dịch quốc tế của bạn. Nếu khách hàng đang tìm kiếm đơn vị xuất nhập khẩu hàng hóa Trung – Việt uy tín, hỗ trợ xử lý thủ tục giấy tờ nhanh chóng thì Giang Huy sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Namvận chuyển hàng hóa đi Trung Quốc, chúng tôi đảm bảo sẽ mang đến cho khách hàng những giải pháp vận chuyển an toàn, tối ưu và tiết kiệm nhất.

Liên hệ

Mời bạn cài đặt

Công cụ đặt hàng

Công cụ đặt hàng Taobao, 1688, trên Chrome tiện lợi và nhanh chóng

Lưu ý: chỉ sử dụng trên máy tính

Ứng dụng đặt hàng

Ứng dụng đặt hàng Taobao, 1688, trên Chrome tiện lợi và nhanh chóng

Thông tin ngân hàng

Ngân hàng

Vietcombank

Chủ tài khoản:

GIANG VĂN HUY

Số tài khoản:

04910 0040 7352

Ngân hàng

Vietcombank

Chủ tài khoản:

GIANG VĂN HUY

Số tài khoản:

12101 0686 6666

Chú ý: Ghi nội dung: NAP Mã KH
Ví dụ : NAP 123456
(Quý khách vui lòng đăng nhập tài khoản để kiểm tra mã KH)