DPU là gì? Trách nhiệm người mua và người bán trong điều kiện DPU như thế nào?

DPU là một thuật ngữ chuyên dùng trong hoạt động xuất nhập khẩu, được quy định chi tiết trong bộ quy tắc Incoterms 2020. Để giúp bạn hiểu đúng và đủ về thuật ngữ này, Đơn vị xuất nhập khẩu Giang Huy sẽ chia sẻ về khái niệm DPU là gì? Cách sử dụng DPU trong quá trình xuất nhập hàng hóa. Đồng thời, chúng tôi cũng giúp bạn hiểu rõ trách nhiệm của bên bán và bên mua khi áp dụng điều kiện này. 

DPU là gì?

DPU là từ viết tắt của cụm từ Delivered at Place Unloaded, tiếng Việt mang nghĩa là giao hàng tại địa điểm dỡ hàng. Đây là một điều kiện được quy định trong bộ quy tắc Incoterms 2020 thể hiện nghĩa vụ của các bên, chi phí và rủi ro về việc chuyển hàng từ người bán sang người mua.

Điều kiện DPU Incoterms là gì?
Khái niệm DPU là gì?

Theo điều kiện này, người bán giao hàng khi hàng được đặt dưới sự định đoạt của bên mua và đã được dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải tại nơi quy định. Đây cũng là điều kiện duy nhất yêu cầu người bán là đối tượng dỡ hàng xuống ở nơi đến. DPU được áp dụng cho nhiều phương thức vận tải và có thể dùng khi có nhiều phương tiện cùng tham gia. 

Cách thể hiện DPU trên hợp đồng được ghi như sau: DPU [nơi đến đã quy định trên hợp đồng] Incoterms 2020. 

Lưu ý: Để tránh những tranh chấp về điểm đến, thông tin về nơi đến sẽ được thể hiện chi tiết đến đơn vị số nhà.

Hướng dẫn cách sử dụng điều kiện DPU INCOTERMS 2020

Nội dung chính trong DPU Incoterms 2020 là gì? Điều kiện DPU trong INCOTERMS 2020 có nhiều quy định khác nhau liên quan đến hoạt động XNK. Những điều này gồm phương thức vận tải, chuyển giao rủi ro, chi phí dỡ và nhiệm vụ thông quan.

Hướng dẫn sử dụng INCOTERMS 2020 DPU
Nội dung chính trong DPU Incoterms 2020

Về phương thức vận tải

Điều kiện này được áp dụng cho mọi phương thức vận tải bao gồm đường biển, đường hàng không, đường bộ. Đồng thời, DPU cũng được dùng khi quá trình vận chuyển kết hợp nhiều phương thức với nhau.

Chuyển giao hàng hóa và rủi ro (DPU – Delivered at Place Unloaded)

Quy định về điều kiện giao hàng DPU là gì? Giao hàng tại nơi đến trong DPU nghĩa là người bán giao hàng khi container đã đặt dưới sự định đoạt của người mua và đã được dỡ khỏi phương tiện tại nơi đến. Người bán chịu mọi rủi ro từ lúc vận chuyển cho đến khi hàng được bốc dỡ thành công.

DPU là điều kiện duy nhất yêu cầu người bán dỡ hàng tạo điểm đến. Do vậy, họ phải đảm bảo đủ khả năng để thực hiện hoạt động này. Đồng thời, điểm dỡ hàng phải được thể hiện chi tiết, rõ ràng vì một vài lý do sau:

 • Rủi ro mất mát hay hư hỏng chỉ chuyển sang người mua tại điểm giao mà các bên đã thống nhất trước đó.
 • Người bán thanh toán mọi khoản tiền phát sinh để vận chuyển và dỡ hàng ở điểm đến. Đây cũng chính là mốc chuyển giao rủi ro từ seller sang buyer.
 • Người bán phải ký kết hợp đồng vận tải hàng với đơn vị vận chuyển về địa điểm giao hàng. Nếu xảy ra bất cứ tổn thất nào trước khi hàng được vận chuyển đến điểm giao thì người bán sẽ phải chịu trách nhiệm.
Thời điểm chuyển giao rủi ro
Thời điểm chuyển giao hàng và rủi ro từ seller sang buyer

Chi phí dỡ hàng tại đích đến chỉ định

Theo quy định của Incoterms về điều kiện DPU, chi phí dỡ hàng tại đích đến là do bên bán chi trả. Chi phí này thường sẽ được thanh toán tại điểm giao hàng.

Nghĩa vụ thông quan xuất khẩu/ nhập khẩu

Người bán có nghĩa vụ phải thông qua xuất khẩu hàng hóa khi nên thiết. Tuy nhiên, trách nhiệm về thông qua nhập khẩu, nộp thuế, phí liên quan thì bên bán sẽ không phải đảm nhận. Trong trường hợp người mua không thông quan hàng hóa thì hàng bị giữ lại ở cảng hoặc bãi của nước nhập khẩu.

Vậy trong trường hợp hàng hóa bị lưu tại kho hải quan, những mất mát, hư hỏng về hàng hóa sẽ do ai chịu? Người mua sẽ là bên phải chịu những tổn thất và điều này đã được quy định rõ trong điều khoản.

Quyền và nghĩa vụ của người bán (Seller) trong điều kiện DPU là gì?

Quyền và nghĩa cụ của người bán được thể hiện chi tiết trong điều kiện DPU. Những điều này gồm:

Quyền và nghĩa vụ của người bán trong DPU là gì
Quyền và nghĩa vụ của người bán trong DPU là gì?

A1. Nghĩa vụ chung của người bán

Bên bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng đã ký kết. Đồng thời, gửi cho bên mua những giấy tờ, bằng chứng liên quan đến hàng hóa mà hợp đồng cần đến.

A2. Giao hàng

Người bán đóng gói và vận chuyển hàng hóa đến địa điểm chỉ định trong hợp đồng, hoàn thành nghĩa vụ khi container hàng đặt dưới sự định đoạt của người mua và đã dỡ khỏi phương tiện tại điểm đến. 

A3. Chuyển giao rủi ro

Người bán chịu mọi rủi ro và tổn thất mất mát về hàng hóa cho tới khi việc giao hàng hoàn thành. Tuy nhiên, người bán không phải chịu rủi ro trong những trường hợp được đề cập trong mục B3.

A4. Vận tải

Người bán là bên phải chịu phí ký hợp đồng và thu xếp vận chuyển hàng đến nơi nhận đã được ghi trên hợp đồng. Nếu địa điểm cụ thể không được xác định thì người bán có thể chọn nơi đến phù hợp với mục đích của mình.

A5. Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ ký kết hợp đồng bảo hiểm cho hàng hóa. Người bán là bên phải chịu rủi ro cho tới khi việc giao hàng được hoàn thành. Do vậy, họ có quyền tự nguyện mua để bảo vệ hàng hoặc không.

A6. Chứng từ giao hàng/vận tải

Người bán phải chịu phí khi cung cấp chứng từ giao hàng và vận tải cho người mua. Đây là những giấy tờ quan trọng để người mua nhận được hàng an toàn và thông quan khi nên thiết.

A7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

INCOTERMS 2020 DPU yêu cầu người bán thông quan XNK
Bên bán có trách nhiệm chính trong việc thông quan xuất khẩu

a) Đối với hoạt động thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Người bán chịu mọi chi phí liên quan đến hoạt động làm thủ tục thông quan xuất khẩu hay quá cảnh ở quốc gia khác. Những thủ tục trong hoạt động gồm:

 • Xin giấy phép và thực hiện xuất khẩu hoặc quá cảnh.
 • Kiểm tra an ninh hàng hóa.
 • Kiểm tra trước khi gửi hàng.
 • Thực hiện những giấy tờ, thủ tục chính thức khác.

b) Về việc hỗ trợ làm thủ tục nhập khẩu

Người bán phải hỗ trợ người mua về mặt giấy tờ thông quan tại nước nhập khẩu.

A8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người bán thanh toán các loại chi phí cần thiết để giao hàng theo mục A2 và thực hiện đóng gói hàng hóa, ký mã hiệu đúng với phương thức vận chuyển sử dụng, trừ khi trong hợp đồng có thể hiện rõ thông tin này.

A9. Phân chia chi phí

Quy định về chi phí người bán phải trả trong DPU như sau:

 • Toàn bộ chi phí liên quan đến hàng hóa cho tới khi hàng được giao hoàn thành đều do người bán chi trả theo mục A2, trừ trường hợp theo mục B9.
 • Chi phí cung cấp bằng chứng hàng đã được giao theo mục A6.
 • Chi phí thông quan hải quan xuất khẩu và quá cảnh tại nước khác theo mục A7(a).
 • Các khoản chi phí, phụ phí mà người mua đã thanh toán để hỗ trợ người bán lấy chứng từ thông quan theo mục B5 và B7(a).

A10. Thông báo cho người mua

Người bán phải thông báo chi tiết bất kỳ thông tin nào cho người mua để người mua nhận được hàng thuận lợi.

Quyền và nghĩa vụ của người mua (Buyer) trong điều kiện DPU là gì?

Quy định về quyền và nghĩa vụ của buyer trong Incoterms DPU là gì? Chi tiết 10 nội dung được Giang Huy Logistics thể hiện dưới đây:

Quyền và nghĩa vụ của người mua trong điều kiện DPU là gì
Quyền và nghĩa vụ của người mua trong DPU là gì?

B1. Nghĩa vụ chung của người mua

Nghĩa vụ chung của người mua trong Incoterms 2020 DPU là gì? Theo quy định, người mua phải thực hiện thanh toán tiền hàng như trong hợp đồng thương mại. Các chứng từ được cấp bởi người mua phải ở dạng giấy truyền thống hoặc kỹ thuật số.

B2. Nhận hàng

Người mua nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2.

B3. Chuyển giao rủi ro

Người mua chịu mọi rủi ro về hàng hóa kể từ khi hàng được giao hoàn thành theo mục A2. Nếu không thực hiện thông quan hàng tại quốc gia nhập khẩu theo mục B7 thì sẽ tự chịu mọi rủi ro về hỏng hóc, mất hàng. Nếu người bán không thông báo kịp thời cho người mua theo mục B10 thì người bán chịu các rủi ro kể từ ngày theo quy định.

B4. Vận tải

Người mua không có nghĩa vụ lập hợp đồng vận tải cho người bán. Tuy nhiên, trong trường hợp người mua muốn tiếp tục chuyển hàng từ điểm nhận trong hợp đồng đến điểm khác thì cần ký hợp đồng vận tải.

B5. Bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ ký kết hợp đồng bảo hiểm với người bán. Tuy nhiên, nếu người bán tự nguyện mua bảo hiểm thì người mua phải có trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết. Chi phí cho hoạt động cung cấp thông tin này sẽ do người mua chi trả.

B6. Bằng chứng của việc giao hàng

Người mua phải chấp nhận giấy tờ, chứng từ vận tải được cấp theo mục A6.

B7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

Bên mua cung cấp cho bên bán các chứng từ XNK cần thiết
Bên mua cung cấp cho bên bán những chứng từ cần thiết để XK, quá cảnh hàng hóa

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu, quá cảnh

Người mua hỗ trợ thông quan tại nước xuất khẩu và quá cảnh bằng cách cung cấp đến người bán các chứng từ cần thiết. 

b) Đối với hoạt động thông quan nhập khẩu

Người mua phải làm và chi trả các phí liên quan đến thủ tục như:

 • Làm giấy phép nhập khẩu.
 • Kiểm tra an ninh cho hàng hóa nhập.
 • Giám định toàn bộ hàng hóa.
 • Làm các thủ tục pháp lý theo quy định khác.

B8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người mua không có nghĩa vụ gì đối với người bán trong hoạt động này.

B9. Phân chia chi phí

Quy định về phân chia chi phí cho người bán trong DPU là gì? Người bán sẽ phải thực hiện chi trả các chi phí sau:

 • Chi phí liên quan đến hàng kể từ khi hàng được giao hoàn thành theo quy định tại mục A2.
 • Hoàn trả chi phí, lệ phí người bán đã chi ra để giúp người mua thông quan nhập khẩu theo A7(b).
 • Thanh toán phí nhập khẩu hàng theo mục B7(b).
 • Hoàn trả chi phí phát sinh do người bán trả nếu người mua không thực hiện được nghĩa vụ theo mục B7 hoặc không hoàn thành thông báo đến người bán theo mục B10.

B10. Thông báo cho người bán

Trong trường hợp người mua được phép quyết định thời gian, địa điểm giao hàng trong thời hạn thỏa thuận thì phải thông báo đến người bán.

Sự khác nhau của điều kiện DPU và DAP trong Incoterms 2020

Sự khác nhau giữa Incoterms 2020 DAP và DPU là gì? Bạn có thể phân biệt thông qua bảng sau:

Tiêu chíĐiều kiện DPUĐiều kiện DAP
Giao hàngNgười bán hoàn thành giao hàng dưới quyền định đoạt của người mua ngày khi hàng dỡ khỏi phương tiện vận chuyển.Người bán hoàn thành giao hàng dưới sự định đoạt của người mua và dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển.
Chuyển đổi rủi roKhi đã dỡ hàng xuống tại nơi giao trong hợp đồng.Khi hàng đã sẵn sàng được dỡ khỏi phương tiện vận chuyển tại nơi giao hàng.
Phân chia chia phíNgười bán chịu mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho tới khi hàng được giao hoàn toàn.Người bán chịu mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho tới khi hàng được giao hoàn toàn.

Các lưu ý khi sử dụng điều kiện DPU & những điều kiện nhóm D Incoterms 2020

Sau khi đã hiểu rõ DPU là gì, các bên cũng nên ghi nhớ một số lưu ý sau để đảm bảo quá trình XNK diễn ra an toàn, nhanh chóng:

 • Địa điểm giao hàng: Nên được xác định chính xác và chi tiết đến đơn vị số nhà để tránh tranh chấp.
 • Quản lý vận chuyển: Người bán phải đảm bảo hàng được giao đến nơi nhận trong thời gian quy định, không bị mất hay hỏng hàng.
 • Phí, phụ phí giao hàng: Phí vận chuyển phải được quy định rõ ràng về bên thanh toán để tránh tranh chấp.
 • Thời điểm chuyển rủi ro: Thống nhất về thời điểm chuyển giao mọi rủi ro từ người bán đến người mua để việc giải quyết sự cố được thuận lợi.

Giang Huy đã cung cấp đến bạn kiến thức về DPU là gì? cũng như là thông tin về quyền và nghĩa vụ của các bên trong điều kiện DPU. Đâu là những nội dung hữu ích dành cho những bạn làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Nếu khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa đi Trung Quốc hoặc vận chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam thì hãy nhanh tay liên hệ với Giang Huy để được hỗ trợ. Chúng tôi đảm bảo sẽ mang đến cho bạn những giải pháp vận chuyển thông minh và tối ưu nhất.

Dịch vụ vận chuyển hàng hoá Việt - Trung tại Giang Huy

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIANG HUY

Địa chỉ: Số 31 đường Na Làng, tổ 2, khối 2, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Tổng đài CSKH: 1900 3304

Hotline: 0989 54 34 64 – 0965 54 54 64

Email: cskh@gianghuy.com

Website: https://gianghuy.com

Mời bạn cài đặt

Công cụ đặt hàng

Công cụ đặt hàng Taobao, 1688, trên Chrome tiện lợi và nhanh chóng

Lưu ý: chỉ sử dụng trên máy tính

Ứng dụng đặt hàng

Ứng dụng đặt hàng Taobao, 1688, trên Chrome tiện lợi và nhanh chóng

Thông tin ngân hàng

Ngân hàng

Vietcombank

Chủ tài khoản:

GIANG VĂN HUY

Số tài khoản:

04910 0040 7352

Ngân hàng

Vietcombank

Chủ tài khoản:

GIANG VĂN HUY

Số tài khoản:

12101 0686 6666

Chú ý: Ghi nội dung: NAP Mã KH
Ví dụ : NAP 123456
(Quý khách vui lòng đăng nhập tài khoản để kiểm tra mã KH)